יונ 23

חשיבות הקסדה

אז למה קסדה מצילה חיים? חבישת קסדה תקנית ומותאמת לרוכב מונעת רבות מפגיעות הראש ומפחיתה את חומרת הפגיעה…

Read more
Showing 1 of 1 post